naproleće ili na proleće

Piše se na proleće.

Predloške veze sa nazivima godišnjih doba pišu se odvojeno: u proleće, u leto, u jesen, u zimu, na proleće, na leto, na zimu, s proleća, s jeseni, od proleća, do zime, pred zimu, pod zimu.