napišite u svesku ili napišite u svesci

Piše se napišite u svesku.

Uz imperativ glagola napisati, kao i pisati, zapisati, prepisati i slično, upotrebljava se mesni akuzativ. Imenicom u akuzativu saopštavamo o mestu završetka radnje.