naksutra ili nakosutra

Piše se i jedno i drugo.

Prilog nak(o)sutra znači trećeg dana posle današnjeg, tri dana kasnije.
Ijekavski nakosjutra i naksjutra.