nakraj ili na kraj

Piše se i jedno i drugo.

Predlog sa genitivom nakraj piše se spojeno: nakraj sela čađava mehana; to mi nije ni nakraj pameti; nakraj sveta; što si nakraj srca.
Odvojeno na kraj u izrazima: s kraja na kraj, izaći s kim na kraj, stići na kraj puta.