nagore ili na gore

Piše se i jedno i drugo.

Spojeno nagore kao prilog koji znači u pravcu prema gore, naviše (svi su pogledali nagore) ili na gori način, pogoršavajući se najčešće uz glagole ići, okrenuti se, poći (bolest je krenula na gore).
Na gore piše se rastavljeno kad je posebno istaknuto: od lošeg na gore, ni na bolje ni na gore.