na odmet ili naodmet

Piše se naodmet.

Prilog naodmet koji znači suvišno, za odbacivanje, za bacanje, piše se spojeno: malo truda nije naodmet.