musliman ili Musliman

Piše se i jedno i drugo.

Malim slovom musliman znači pripadnik islamske vere. Pridev muslimanski može se zameniti sa islamski.
Velikim slovom Musliman i Muslimanka je etnički naziv, danas češći Bošnjak i Bošnjakinja. Jezik je bošnjački ne bosanski.
Bosanac i Bosanka su etnici sa zavičajnim značenjem stanovnika oblasti a ne ime naroda.