mrkonjićgradski ili mrkonjiđgradski

Piše se mrkonjićgradski.

Ć se ne menja u svoj zvučni par đ ispred zvučnog u primerima: ivanićgradski (od Ivanić grad) i mrkonjićgradski (od Mrkonjić grad).