možete ući ili možete da uđete

Piše se i jedno i drugo.

Infinitiv i prezent s veznikom da su ravnopravni (Odluka br. 24 Odbora za standardizaciju srpakog jezika): možete ući i možete da uđete.
Postoje slučajevi gde infinitiv nije moguće zameniti da-konstrukcijom, npr. u gnomskoj upotrebi: razumeti znači oprostiti (ne može *da razumem znači da oprostim) ili učiti, učiti i samo učiti (ne može *da učim, da učim i samo da učim).
Ponekad je da-konstrukcija jedina moguća: hajde da zapevamo (ne može *hajde zapevati).
A ponekad postoji razlika u značenju između ove dve konstrukcije: neću da dođem ima voljni momenat, ne želim da dođem, a neću doći je prosta negacija futura doći ću.
Ne preporučuje se nagomilavanje bilo koje od ove dve konstrukcije: zna da treba da odluči da nastavi da uči, podjednako je loše kao i zna da treba odlučiti nastaviti učiti.
O ovome možete više čuti u emisiji Put u reči od 30. do 36. minuta http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/3141383/put-u-reci.html