monodrama ili mono drama

Piše se monodrama.

Prefiks mono uvek se piše sastavljeno: monogamija, monohromatski, monografija, monokl, monolog, monopol, monoton, monom, monoteizam, monokultura, monokotiledone.