moga ili mojega

Piše se i jedno i drugo.

Prisvojna zamenica za prvo lice jednine ima dva lika:
moj-mojeg(a)-mojem(u)-moj ili mojeg(a)-mojim-mojem(u) i
moj-mog(a)-mom(e)-moj ili mog(a)-mojim-mom(e).
Oblici u drugom liku dobijeni su kao rezultat ispadanja između e. Od mojega dobili smo moega pa asimilacijom mooga i sažimanjem moga.