mladobosanci ili mlado bosanci

Piše se mladobosanci.

Prvi deo imenskih i pridevskih složenica mlado- piše se spojeno: mladobosanci, mladogramatičari, mladogramatičarski, mladoturci, mladoturski, mladogardejci, mladolik i sl.