minut ili minuta

Piše se i jedno i drugo.

Minut je imenica muškog roda i menja se minut-minuta-minutu-minut-minutom-minutu.
Minuta
je imenica ženskog roda i menja se minuta-minute-minuti-minutu-minutom-minuti.