Milki ili Milci

Piše se Milki.

U dativu i lokativu ličnih imena na ka i ga nije izvršena sibilarizacija, promena zadnjonepčanih k,g,h ispred i, u zubne c,z,s.