Medvedevim ili Medvedevom

Piše se i jedno i drugo.

Prezimena na ov/ev i in su po poreklu prisvojni pridevi. Iako su sad imenice njihova veza sa pridevima nije prekinuta, pa je dopušteno menjati ih i po imeničkoj i po pridevskoj promeni. U instrumentalu mogu imati om (po imeničkoj promeni) ili im (po pridevskoj promeni): Medvedevom i Medvedevim, Vasiljevom i Vasiljevim, Andrejevom i Andrejevim, Isajevom i Isajevim, Georgijevom i Georgijevim.