mama ili mamo

Piše se i jedno i drugo.

Imenice sa značenjem srodnika, muškog ili ženskog, u vokativu imaju dubletni oblik, sa -a i sa -o: mama i mamo, strina i strino, baba i babo, tata i tato. Drugi oblici se sve ređe čuju.