mahajući ili mašući

Piše se mašući.

Glagolski prilog sadašnji gradi se od trećeg lica množine prezenta nesvršenih glagola i nastavka ći. Od oni mašu dobijemo mašući.