mada ili ma da

Piše se i jedno i drugo.

Dopusni veznik mada piše se spojeno: Mada volim red, soba mi je u haosu.
Rečca ma i veznik da pišu se odvojeno: Ma, da, svakako.