mačkovi ili mačci

Piše se i jedno i drugo.

Množina od imenice mačak glasi mačkovi-mačkova-mačkovima, sa proširenjem osnove i mačci-mačaka-mačcima, bez proširenja.