ligi ili lizi

Piše se ligi.

Kod nekih stranih reči u dativu i lokativu jednine imenica na ka, ga i ha nije izvršena sibilarizacija, promena zadnjonepčanih k,g,h ispred i, u zubne c,z,s: liga-lige-ligi-ligu-ligo-ligom-ligi.
Takve su još: agi, algi, dogi, drogi, jogi, kolegi, sinagogi, sfingi, foki, šminki, psihi.