lezbejka ili lezbijka

Piše se lezbijka.

Od prideva lezbijski, po ostrvu Lezbos u Egejskom moru na kome je živela grčka pesnikinja Sapfo.