Lepenski Vir ili Lepenski vir

Piše se Lepenski Vir.

Naseljena mesta, i ona u prošlosti, kao i današnja, pišu se velikim slovom svake reči: Novi Sad, Stara Pazova, Dobro Polje, Krivi Vir, Sinji Vir kao i Horeum Margi (današnja Ćuprija) ili Lepenski Vir (grupa naselja iz mezolita i neolita).
I Rečnik SANU arheološki lokalitet, preistorijsko nalazište u Đerdapu (otkriveno 1958. godine), piše velikim slovima obe reči: Lepenski Vir.