laptopi ili laptopovi

Piše se i jedno i drugo.

Imenica laptop je pozajmljenica iz engleskog i može imati dugu množinu, množinu sa produženom osnovom (laptopovi) ili kratku množinu, množinu bez proširenja osnove, kao neprozirna dvosložna imenica (laptopi).

Oblik laptopovi nalazimo u Normativnoj gramatici srpskog jezika I. Klajna i P. Pipera, a oblik laptopi u Velikom rečniku stranih reči i izraza I. Klajna i M. Šipke.