laboratorija ili labaratorija

Piše se laboratorija.

Od latinskog laboratorium (laborare raditi) što znači radionica, odeljenje opremljeno za naučna istraživanja i stručne poslove.