krmenadla ili kremenadla ili karmenadla

Piše se krmenadla.

U Pravopisnom rečniku piše:‚‚Oblik krmenadla, koji potiče od fr. carbonade, preko austr. nem. Karbonade, nastao je u nas paronimskom atrakcijom, tj. povezivanjem s rečju krme, ali je zbog raširenosti u praksi prihvaćen kao standardan. Na isti način nastao je i oblik kremenadla, (prema krem, kao i kremviršla), ali nije raširen i uobičajen, pa se smatra pogrešnim."
U Rečniku Matice srpske pod karmenadla piše da je varvarizam, vidi krmenadla. Međutim, nema te reči. U Rečniku SANU pod krmenadla piše vidi karmenadla a pod karmenadla stoji imenica ženskog roda od italijanskog carbonata što znači komad svinjskog, telećeg, ovčijeg i sl. mesa s parčetom rebra uz kičmu. Vidi kremenadla. Ali ni te reči nema.