koronavirus ili korona virus

Piše se koronavirus.

Opšte ime za grupu virusa, odnosno rod, piše se spojeno: adenovirus, enterovirus, retrovirus, rotavirus, pa i koronavirus, odnosno koronavirusi.
Ime su dobili po obliku koji podseća na venac (latinski corona).
Koronavirusnu bolest 2019 (COVID-19) izaziva virus iz grupe koronavirusa
SARS-CoV-2, ranije poznat po prelaznom nazivu 2019-nCoV.

Virus izazivač konkretne bolesti piše se odvojeno: HIV virus ili virus HIV-a, ebola
virus ili virus ebole, virus morbila (malih boginja), virus gripa i sl.

Sreto Tanasić, predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika, smatra
da bi trebalo pisati virus korona jer se radi o atributivnoj konstrukciji, a
u njima širi pojam dolazi ispred užeg.