kordinacija ili koordinacija

Piše se koordinacija.

Coordinatio na latinskom znači uređenje, uređivanje, sređivanje, izjednačenje.
Udvojeno o imaju reči stranog porekla: kooperacija, kooperant, koordinata, koordinirati, koordinator, koordinatorka, zoolog, zoologija, zoogeografija, zoološki, zoonoze, zoospore i domaće reči: poodavno, poodmaći, poočim, pooštriti, doonda...