kontrolor ili kontroler

Piše se kontrolor.

Od francuskog controleur što znači službena osoba koja vrši kontrolu, nadzornik dobili smo kontrolor.