kontekstni ili konteksni

Piše se kontekstni.

Kod prideva stranog porekla sa nastavkom ni ne dolazi do gubljenja suglasnika.