klešta ili klješta

Piše se klešta.

Ijekavski kliješta.
Imenica klešta ima samo množinu. Ako je srednjeg roda menja se klešta-klešta-kleštima. Ređe je ženskog roda klešte i onda se menja klešte-klešta-kleštama. Oblik klješta ne spada u književni jezik.