kiseli kupus ili kiseo kupus

Piše se kiseli kupus.

Kiseo je pridev neodređenog vida a kiseli je pridev određenog vida. Pridevom neodređenog vida nešto kvalifikujemo (odgovara na pitanje kakav je) a pridevom određenog vida nešto identifikujemo (odgovara na pitanje koji je). Termini su uvek određenog vida.
Kakav ti je kiseli kupus? Nije još dovoljno kiseo.