karata ili karti

Piše se karata.

Genitiv množine od imenice karta glasi karata ne karti.
Izraz graditi kule od karata znači zanositi se neostvarljivim planovima.