kamenoresca ili kamenorezca

Piše se kamenoresca.

U nominativu jednine i genitivu množine imenice kamenorezac (kamenorezaca) imamo nepostojano a koje se gubi u ostalim oblicima. Od kamenorezca jednačenjem po zvučnosti dobićemo kamenoresca kad zvučno z ispred bezvučnog c pređe u svoj bezvučni par s.