kalijum bromid ili kalijum-bromid

Piše se kalijum-bromid.

Termini za hemijska jedinjenja pišu se sa crticom: ugljen-dioksid, ugljen-monoksid, sumpor-dioksid, sumpor-dihlorid, natrijum-hlorid, kalcijum-karbonat, kalijum-sulfat.
Spojeno se pišu složenice najčešće sa spojnim vokalom: ugljovodonici, ferosulfati, ferihlorid, fosfolipidi, hlorovodonik, hlorovodonična kiselina, cijanovodonična kiselina.
Valencija hemijskih elemenata beleži se: bakar(I)-hlorid, bakar(II)-sulfat, zlato(III)-hlorid.