kalaisano ili kalajisano

Piše se kalajisano.

se ne piše između osim kad je deo osnove. Kalaj, kalajisati, kalajisano. Izraz sunce ti kalajisano je blaža psovka.