kadgod ili kad god

Piše se i jedno i drugo.

Rečca god piše se spojeno sa zamenicom kad je nenaglašena i kada pojačava njeno neodređeno značenje nekad, katkad, koji put (svrati kadgod) a rastavljeno u svim ostalim slučajevima (dođi kad(a) god hoćeš, kad tebi odgovara).