javi mi ili javimi

Piše se javi mi.

Reči koje u govoru čine akcenatsku celinu sa rečju ispred sebe zovu se enklitike. To su nenaglašeni oblici ličnih i povratnih zamenica (me-mi, te-ti, nas-nam, vas-vam, ga-mu-nj, je-joj-ju, ih-im, se) i oblici pomoćnih glagola, jesam (sam-si-je-smo-ste-su) i hoću (ću-ćeš-će-ćemo-ćete-će) i upitna rečca li. Izgovaraju se zajedno ali se pišu rastavljeno.