jašiti ili jahati

Piše se jahati.

Glagol jahati-jašem je glagol prve vrste kao pisati-pišem ili plakati-plačem.

Oblik *jašiti Rečnik SANU označava kao nerasprostranjen i dijalekatski.

Isto i zajahati, uzjahati, sjahati, odjahati, dojahati a ne zajašiti, uzjašiti, sjašiti, odjašiti, dojašiti.

Trpni pridev od ovih glagola gradi se od infinitivne osnove i nastavka -n: jahan isto kao pisan ili (is)plakan i sl. *Jašen je građeno od neknjiževnog oblika jašiti.