jašiti ili jahati

Piše se jahati.

zajahati, uzjahati, sjahati, odjahati, dojahati a ne zajašiti, uzjašiti, sjašiti, odjašiti, dojašiti.