iznesen ili iznešen

Piše se iznesen.

Trpni glagolski pridev od glagola izneti-iznesem glasi iznesen.