istok ili Istok

Piše se i jedno i drugo.

Strane sveta pišu se malim slovom: istok, zapad, sever, jug.
Ako se strane sveta upotrebe u značenju društvenopolitičkog, ekonomsko ili kulturnog prostora pišu se velikim slovom: rat Severa i Juga, bogati Sever i siromašni Jug, kriza Zapada, uticaj Istoka.