ispred kolektiva ili u ime kolektiva

Piše se u ime kolektiva.

Pravopis je izričit da je upotreba predloga ispred u značenju u ime — pogrešna.
U Srpskom jezičkom priručniku upotreba predloga ispred u značenju u ime označena je kao osobina konferencijaškog stila.
Svi naši reprezentativni rečnici, Rečnik SANU i jednotomni i šestotomni Rečnik Matice srpske, međutim, kao jedno od značenja predloga ispred daju i zastupanje, predstavljanje, u ime, umesto; ukazuje da nešto potiče od nekoga: od strane, od.
Osim u slučajevima koji bi mogli dovesti do zabune u vezi sa tim da li se radnja dešava fizički ispred nečega ili u ime nekoga, nema nikakve prepreke da se ove dve konstrukcije (ispred kolektiva i u ime kolektiva) ravnopravno upotrebljavaju.