isporučiti ili izporučiti

Piše se isporučiti.

Zvučno z ispred bezvučnog p prelazi u svoj bezvučni par jednačeći se sa njim po zvučnosti.