intezitet ili intenzitet

Piše se intenzitet.

Od latinskog intensitas što znači jačina, snaga.