Internet ili internet

Piše se internet.

Internet se piše malim slovom.
I spojevi internet adresa, internet stranica, internet kafe, internet protokol, pišu se malim slovom po tački 86v Pravopisa.
Pravopisni rečnik M. Šipke za dvočlane spojeve čiji je prvi član imenica internet daje pisanje sa crticom: internet-adresa, internet-kafe i internet-protokol.