input ili imput

Piše se input.

Od engleskog input, što znači ulazpodaci koji se unose u kompjuter radi obrade, ulazna vrednost, ulazna informacija; suprotno je autput (output), podaci koji izlaze iz kompjutera (tekst, brojevi, crteži).
Na spoju složenica ne dolazi do jednačenja po mestu tvorbe.