informacioni ili informatički

Piše se i jedno i drugo.

Informatički je pridev koji se odnosi na informatiku.
Informacioni i informacijski se odnose na informacije.