imejl ili i-mejl

Piše se imejl.

I mejl ali imejl-adresa sa crticom. Rasprostranjeni su još i oblici e-pošta i elektronska pošta. Ako se piše latinicom dozvoljeno je i email odnosno e-mail.