iliti ili ili

Piše se ili.

Iliti je zastarelo. Pravopisni rečnik preporučuje ili.