ikad ili i kad

Piše se i jedno i drugo.

Ikad(a) je prilog koje se upotrebljava u vremenskim rečenicama i ima neodređeno značenje, u bilo koje vreme, bilo kad(a), ma kad(a): Nije pamtio da je otac ikad bio bolestan.
Nije ga dobro upotrebljavati u opštem značenju kao prevod englaskog ever, i treba ga upotrebljavati uz glagole i trpne prideve a ne uz imenice: Ovo je najbolji film svih vremena ili Ovo je najbolji film ikada snimljen. Nije dobro: Ovo je najbolji film ikada.

I kad(a) je spoj veznika i priloga, odnosno, veznika kad(a): Kako je i kad došlo do toga (pitanje), kad mi je i kad baba umrla (otkad), I kad se pije i kad se puca (odnosna rečenica).