idem zubaru ili kod zubara

Piše se i jedno i drugo.

Pravac i mesto završetka kretanja mogu se iskazati dativom ili genitivom sa predlogom kod.